10 valkuilen ondernemerschap

Er zijn een aantal belangrijke valkuilen voor de ondernemer. De tien meest voorkomende en belangrijkste valkuilen worden hieronder uitgelegd.

 1. Gebrek aan financiële capaciteit

Veel startende ondernemers starten de onderneming na in loondienst gewerkt te hebben. Loondienst heeft zijn nadelen maar ook zo zijn voordelen. Als werknemer in loondienst heb je een vast inkomen, een vast ritme, vakantiedagen, doorbetaling tijdens ziekte, zwangerschap, collega’s en heb je in principe nadat je je uren hebt gewerkt “vrij”. Ondernemerschap geeft je niet deze zekerheid. Veel startende ondernemers ervaren dus ook een zekere mate van angst. Er is geen zekerheid op inkomsten, geen regelmatigheid in de inkomsten, als je ziek wordt is er niemand die je doorbetaalt of de werkzaamheden van je overneemt. En het ondernemerschap kan ook eenzaam zijn. Je staat er alleen voor en moet wel alles doen en aan alles denken: marketing, boekhouden, commercie, product of dienst ontwikkeling etc. Daarnaast hebben veel ondernemers een gezin, wellicht een kind en partner. Daardoor kan het zijn dat op de startende ondernemer een grotere financiële druk ligt en de consequenties van een mogelijk falen buitenproportioneel worden opgeblazen.

 2. Onrealistische verwachtingen

Veel startende ondernemers zijn te optimistisch. Het is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet gedurende het eerste jaar om een goede omzet te genereren. Veel starters hebben veelal een te hoge verwachting van de omzet die gegenereerd zal worden, schatten de kosten vaak weer te laag in. Om niet in een negatieve spiraal neer te komen, is het belangrijk dat de verwachtingen en de te maken kosten realistisch worden ingeschat. Daarom is het aan te raden om een ondernemingsplan om te stellen waarin de financiële situatie goed in kaart wordt gebracht, waarbij rekening ook wordt gehouden met een 'worst’-case’ scenario. Dit bereidt je als starter voor op een eventuele down periode en maakt dat je er op kan anticiperen. Bij het opstellen van je ondernemingsplan is het belangrijk dat je iemand mee laat kijken die er verstand van heeft, en met een neutrale blik de cijfers controleert en aanvult. Want wellicht ben je een aantal kostenposten vergeten of heb je de kosten niet goed berekend. Door een goed ondernemersplan verminder je het risico op onrealistische verwachtingen met de daarbij gepaard gaande angst of negatieve gevoelens.  Zorg dat je voorbereidt bent.

 3. Gebrek aan mentale capaciteit

Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Wellicht heb je een gat in de markt ontdekt en verkoopt jouw product of dienst ontzettend goed, maar voor vele starters is het niet zo makkelijk. Ook al denken veel starters van wel. Belangrijk is dat je niet aan jezelf gaat twijfelen, dat je continu voor jezelf een goede indeling maakt en zorgt dat je je zelf houdt aan de afspraken of de targets die je je hebt gesteld. Besteedt voldoende tijd aan netwerken, aan je website, aan andere manieren om je product of dienst weg te zetten in de markt. Ga vooral niet (onnodig) twijfelen aan je eigen kunnen. Je eigen enthousiasme en overtuigingskracht is nodig om je klanten te enthousiasmeren en te overtuigen. En na enkele verkoopopdracht die je binnen hebt gehaald, stijgt je zelfvertrouwen. Probeer dit zelfvertrouwen ook te behouden als het even tegen zit. Ga dan kijken hoe en waar je kunt verbeteren. In zak en as gaan zitten werkt averechts en dan gaat het zeker niet lukken.

Daarnaast kennen veel ondernemers angst voor als je toch faalt. Die angst wordt realistisch en kenbaar wanneer het even allemaal niet zo loopt als je gehoopt had. Want hoe kijkt de buitenwereld tegen jou aan als je het niet redt? Ben je dan een mislukkeling? Krijg je nog een baan? Deze angst wordt mede ingegeven door de mensen om je heen. Een hoog verwachtingsniveau van anderen, misschien wel jaloezie van mensen om je heen die ook graag voor zichzelf zouden werken maar de stap niet willen of durven nemen.  Dit alles heeft een directe weerslag op jou als ondernemer. Je voelt de druk. Daarom is het belang van een goed ondernemersplan ook zo groot. Het neemt twijfels weg, het laat je de mogelijke valkuilen zien en het stelt je in staat om op ontwikkelingen te anticiperen.

 4. Balans tussen werk- en privé leven

Ondernemen kost tijd en energie en vaak meer tijd en energie dan verwacht. Veel ondernemers kunnen het zich niet permitteren en zeker niet in het begin om tegen een nieuwe mogelijke potentiële klant te zeggen: ik kom er maandag op terug. En dus wordt er doorgewerkt: doorwerken om toch de website nog beter in te richten, te zorgen dat het product en of de geleverde dienst aan alle verwachtingen voldoet, offertes maken, relaties benaderen en nadenken. Er blijft weinig tijd over voor je gezin, familie en vrienden en hobby’s. Het is daarom ook belangrijk dat mensen in je omgeving achter je staan, of dat ze in ieder geval begrijpen dat het ondernemen zeker in het begin veel tijd zal vergen. Probeer goed zelf te plannen, overdag zo veel mogelijk te doen om ook afstand te kunnen nemen van je onderneming en er weer fris tegen aan kan met een frisse en heldere blik.

 5. Financiële administratie

Als zelfstandige ondernemer is het echt belangrijk om je financiële administratie goed bij te houden en alles goed te administreren. Dat kan prima in excel als je niet hele moeilijke en heel veel financiële transacties doet, maar je kan uiteraard ook een boekhoudprogramma kopen, een simpele versie volstaat om te zorgen dat je alles netjes bijhoudt.

Veel starters denken vaak ‘de administratie’ die komt wel. Maar juist goed grip op de financiën zorgt er voor dat je precies weet waar je staat, welke kosten je hebt en welke inkomsten je hebt gegenereerd. Achteraf alles noteren, invoeren is vaak veel werk en je loopt het risico dingen te vergeten, doe dat dus niet. Zo veel werk is het niet, misschien niet even leuk maar het hoort er echt bij.

Daarnaast heb je als starter te maken met de belastingdienst. Vergeet het niet. Omzetbelasting, inkomstenbelasting, indien je mensen in dienst hebt loonbelasting en als je een B.V. hebt vennootschapsbelasting. Over je inkomsten reken je BTW, zorg dat je deze BTW weg stort desnoods op een spaar of privérekening, maar zorg in ieder geval dat je weet hoeveel van het geld op de rekening staat elk kwartaal dient te worden betaald aan de belastingdienst. Houdt daarnaast rekening met de inkomstenbelasting. Bereken op voorhand wanneer je een prognose maakt van je winst hoeveel je daarvan dient af te dragen aan inkomstenbelasting.

Een ander probleem met de financiële administratie is dat veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Zakelijke en privé uitgaven lopen dan dikwijls door elkaar heen. Het houden van overzicht is dan lastig. In dit geval is het juist zo belangrijk dat je goed je administratie bijhoudt en probeert zakelijke en privé uitgaven en inkomsten zo veel mogelijk te scheiden.

En dan als laatste debiteurenbeheer. Een klant die niet betaalt. Wees alert, stuur facturen op tijd naar je klant en houdt de betalingstermijnen in de gaten. Stuur op tijd herinneringen en aanmaningen. Zorg dat je een gedegen klantenkring hebt waarin betalingstermijnen worden gerespecteerd.

 7. Onduidelijke afspraken

Klanten, leveranciers, zakenpartners of investeerders hebben mondelinge toezeggingen gedaan, maar komen deze niet na. Valkuil voorkomen: Leg afspraken duidelijk vast en laat deze ondertekenen. Zorg dat de voorwaarden voor alle partijen duidelijk zijn.

 8. Personeel

Als je andere mensen nodig hebt om je bedrijf te runnen, kijk dan goed naar de verschillende oplossingen. Wellicht kan je iemand in eerste in stantie via een ZZP constructie aan je binden of besteed een stukje uit. Telefonisten centrales zijn tegenwoordig vaak heel concurrend met het tarief, en ook zijn er tegenwoordig genoeg websites waar gecertificeerde ZZp-ers hun diensten aanbieden bijvoorbeeld op het gebied van websites onderhoud, boekhouden, online marketing etc. Kijk goed naar de verschillende mogelijkheden. Besteed niet te veel uit, maar ook niet te weinig als je weet dat je het zelf niet kunt. Te veel je aandacht verdelen is niet goed.

 7. Huisvesting

Afhankelijk van het product of de dienst die je aanbiedt kan je op zoek gaan naar huisvesting. Om de kosten in het begin zo laag mogelijk te houden, is het verstandig te kijken of je eerst vanuit huis kan werken of gebruik kan maken van flexwerkplekken. Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden om toch een kantoor te hebben maar de kosten laag of in ieder geval lager te houden dan in geval je echt een eigen bedrijfsunit huurt of koopt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsverzamelgebouwen of flexibele huisvesting. Leidt bijvoorbeeld thuiswerken te veel af omdat je geen echt eigen ruimte hebt of kan je in je huis absoluut geen klanten ontvangen dan kan je in eerste instantie het beste beginnen met een unit te uren bij een flexibele huisvestingsbaas of bedrijfsverzamelgebouw. Wees niet te happig om alles in het begin meteen in kannen en kruiken te hebben en een zo professioneel mogelijke uitstraling te hebben als je dit wellicht niet kunt opbrengen.

 9. Netwerk

Netwerken wordt niet door iedereen even leuk gevonden. De een vindt het geweldig, de ander houdt zich liever sec bezig met zijn eigen product of dienst. Toch als ondernemer is het vaak nodig en noodzakelijk dat je wat aan je netwerk doet. Probeer dat ook echt te doen. Misschien samen met een vriend of vriendin een paar netwerkborrels af. Zo formeel en stijf is het tegenwoordig niet meer, en het kan best als ontspannen worden ervaren.

Ook het sociale netwerk is belangrijk. Inmiddels is facebook, linked-in, google-plus, twitter niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld. Het is niet alleen een hype, het vergroot je zichtbaarheid, het vergroot je netwerk en je bereik. Probeer dan ook tijd en energie te investeren in de verschillende online netwerk vormen.

 10. Juridische kanten

Starters zitten vaak helemaal niet op het juridische geneuzel te wachten. Juristen zijn vaak duur en veel starters of ondernemers zien in het begin niet de noodzaak van het hebben van goede algemene voorwaarden, een correcte opdrachtovereenkomst of de juiste disclaimer op de website. Veel starters prutsen zelf wat in elkaar, een V.O.F. contract, algemene voorwaarden, disclaimer. Zo lang er geen problemen zijn, de samenwerking soepel verloopt, er geen debiteuren zijn en niemand je ergens aansprakelijk voor stelt lijkt het ook misschien allemaal op het eerste gezicht onnodig.

Dikwijls echter is het niet zo rooskleurig en zijn de kosten voor herstel omdat er geen goede overeenkomst is of een overeenkomst met vele gaten, tegenstrijdigheden en onjuistheden enorm hoog. Goedkoop koop is bij de juridische afdeling in verreweg de gevallen echt duurkoop. Een jurist die jouw uit een benarde situatie moet helpen moet vele uren besteden aan het proberen te herstellen van de situatie terwijl duidelijke regels zo veel minder juridische uren zou kosten. Regel het dus meteen goed en stel het niet uit. Er zijn zaken waar je op kan beknibbelen en zaken waarop je niet moet beknibbelen. Daarnaast zijn ook financiers gerustgesteld als je degelijke algemene voorwaarden hebt en staat het zeker professioneel als je dit alles zichtbaar hebt geregeld.

Comments are closed.