Scenario planning bij ondernemingsplan

Bij scenario planning denken al veel mensen dat dat niet op hun van toepassing is, maar iets is voor de grotere bedrijven. Toch hechten steeds meer banken waarden aan scenario denken ook bij de kleinere ondernemingen en de startende ondernemer. Omdat door scenario denken mensen gedwongen worden over de toekomst na te denken, te denken aan mogelijke cruciale veranderingen. Belangrijk is niet zo zeer of deze veranderingen ook daadwerkelijk gaan plaats vinden, maar hoe een ondernemer denkt daarop te reageren, hoe zijn onderneming daarop kan reageren. Met een mooi woord, is het bedrijf agile (wendbaar en stuurbaar).

Wat betekent nu precies scenario planning?

Bij scenario planning probeer je niet zo zeer te voorspellen hoe de toekomst er uit zal gaan zien, welke veranderingen er waarschijnlijk zullen gaan plaatsvinden, maar probeer je juist alternatieve veranderingen in kaart te brengen gebaseerd op huidige onzekerheden. Je kijkt dus niet louter naar trends en extrapoleert deze naar de toekomst vanuit het verleden. Maar je probeert te exploreren. Of te wel te kijken wat er zou kunnen gebeuren door out of the box na te denken en uit te gaan van mogelijke toekomstige onzekerheden.  Je probeert vragen te beantwoorden als “Wat kan er mogelijk gebeuren?” of “Wat zou er gebeuren als?”

Waarom scenarioplanning gebruiken?

Scenario denken kan essentieel zijn voor bedrijven die zich in een snel veranderende markt begeven. Maar ook bedrijven zoals accountantskantoren en advocatenkantoren doen er verstandig aan om aan scenarioplanning te doen. Nadenken over radicale veranderingen zorgt er voor dat ondernemers beter in staat worden gesteld om te anticiperen op de toekomst. Maar ook om er voor te zorgen dat je snel kan inspringen op een verandering. Scenarioplanning houdt een ondernemer scherp, zorgt voor creatieve gedachtes en toekomst bestendigere strategieën.

Scenarioplanning in de praktijk

Het verzamelen van informatie, het extrapoleren van informatie, het delen van informatie en het exploreren van informatie geven een ondernemer meer zekerheid. Deze zekerheid is nodig voor het nemen van beslissingen, en voor het volgen van een bepaalde strategie of het hanteren van een bepaalde aanpak.  Daarnaast voorkomt het dat je als ondernemer in een tunnelvisie beland. Door het toepassen van de scenarioplanning kunnen valkuilen en twijfels bij ondernemers worden gecompenseerd, zo niet weggenomen.

Comments are closed.