Opstarten eigen onderneming

Ondernemen betekent een herhaling van doen, fouten maken, fouten herstellen, leren van de fouten die je hebt gemaakt en het opnieuw proberen.  Maar hoe begin je als ondernemer?

Fase 1 - Idee

Alles begint met een goed idee. Dit goede idee kan voortkomen uit jezelf, een lacune die je zelf ziet om je heen maar kan ook en komt ook regelmatig voor uit contact met anderen, denk aan klanten, bestaande bedrijven onderzoek en ontwikkeling. Het idee kan vernuftig, nieuw of iconisch zijn maar er zijn ook genoeg ondernemers die een product of de markt brengen of een dienst verlenen omdat zij denken dat ze dit beter, goedkoper, sneller of omvattender kunnen doen.

Fase 2 – Ondernemingskans

Of het daadwerkelijk een goed idee is om mee te gaan ondernemen is de tweede fase.  Verschaft dit idee mij een ondernemingskans? Kan ik met dit idee geld verdienen, heeft dit idee kans van slagen? De antwoorden op deze vragen kan voor een ieder verschillen. Een ieder weet waar zijn of haar eigen capaciteiten liggen, en wat voor de een haalbaar is hoeft niet haalbaar te zijn voor de ander.  Het gaat er om wat jij denkt dat mogelijk is met dit idee en of de mogelijkheden die het idee biedt haalbaar en wenselijk is. De beoordeling van ideeën en kansen heeft voor een groot deel te maken met gezond denken.

Fase 3 - Benodigde middelen

Als je denkt dat jouw idee kans van slagen heeft dan is het tijd om je idee verder te gaan uitwerken. Wat heb je allemaal nodig om je bedrijf te starten. Het schrijven van een ondernemingsplan is bij uitstek de manier om op deze vragen antwoorden te krijg. Het ondernemingsplan verschaft je namelijk inzicht in een breed scala aan onderwerpen.

Fase 4 - Ondernemingsplan schrijven

Veel startende ondernemers vinden het schrijven van een ondernemingsplan een overbodig iets en bovenal tijdverspilling. Maar een heel klein percentage van startende ondernemers schrijft een ondernemingsplan, en deze startende ondernemers doen dat ook nog vaak alleen omdat ze een investeerder nodig hebben om te kunnen starten en de investeerder alleen bereidt is om een mogelijke investering te doen als er een ondernemingsplan op tafel ligt.

Ook al speelt dus bij startende ondernemers het idee dat een ondernemingsplan overbodig is, uit onderzoek blijkt dat ondernemers die wel een ondernemingsplan hebben geschreven zichzelf meer succesvol waarderen dan degene die geen plan hebben geschreven. En ook financiële instellingen zijn van mening dat het hoge aantal start-ups dat na een relatief korte periode de handdoek in de ring gooit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een goede en gedegen voorbereiding, namelijk door het ontbreken van een ondernemingsplan.

Fase 5 - Middelen verwerven en financiering krijgen

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het bedrijf zullen de benodigde middelen evenals financiering moeten worden verkregen. Dit kan bij bancaire instellingen alsmede externe durfkapitalisten. Tevens moeten alle formaliteiten worden afgerond, zoals bijvoorbeeld de aanmelding en inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het verkrijgen van een BTW nummer bij de belastingdienst, het openen van een bankrekening (niet per se nodig), het huren van ruimte (indien nodig).

Fase 6 - Juridische documenten financiering krijgen

Veel ondernemers beginnen met ondernemen zonder goed na te denken over problemen die ze kunnen tegen komen. Het is echter uitermate belangrijk dat je zorgt, helemaal wanneer je een financiering hebt lopen, dat je een verzekering afsluit zoals een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast moet je nagaan waartegen jij je persoonlijk wilt verzekeren voor het geval je ziek wordt, of geheel arbeidsongeschikt, alsook over je oudedagsvoorziening. Producten of diensten verkopen betekent dat je zaken doet met andere mensen, of dit nu particulieren of bedrijven zijn. Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden is dan ook essentieel. Je moet zelf bepalen welke risico’s je wilt nemen, welke risico’s je loopt en hoe je hier mee om kunt gaan. Daarnaast zal je ook moeten bepalen in welk juridisch jasje je de onderneming wilt gooien . Dit kan zijn een eenmanszaak, of een b.v. of wellicht als je met iemand samen gaat werken het opstarten van bijvoorbeeld een V.O.F.. Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Denk daar bij goed aan aansprakelijkheid (prive aansprakelijkheid of niet). Indien je kiest voor een b.v. of een samenwerkingsverband zorg dan dat je alles goed op papier zet. Ook al zijn contractvoorbeelden ontzettend fijn dat ze beschikbaar zijn, ze dekken vaak niet de hele lading, zijn niet specifiek op jouw situatie toegespitst en voorzien ook vaak niet in toch vaak voorkomende situaties. Daarnaast heeft de aanpassing van een standaard contract vaak grote gevolgen. Een ieder weet dat totdat alles goed loopt en goed gaat er geen beroep op een juridisch document wordt gedaan, maar wanneer het niet goed gaat dan is dat document leiden en dat heeft vaak enorme gevolgen, juridisch alsook financieel.

Fase 7 – Beginnen met ondernemen

Als de formaliteiten zijn afgerond is het zaak dat je je gaat begeven op de markt. In deze periode zal je moeten gaan netwerken, naamsbekendheid moeten gaan proberen te generen, een website (laten) maken etc. om je product of dienst onder de man te brengen. Het is uitermate belangrijk dat je in deze eerste fase voldoende liquide middelen hebt om een aantal maanden te kunnen overleven en genoeg financiële back-up hebt om nodige investeringen te kunnen doen en eventuele geldschieters terug te betalen.

Fase 8 - Tegenslagen verwerken

Elke ondernemer krijgt te maken met tegenslagen. Soms voorspelbare tegenslagen, soms geen voorspelbare tegenslagen. Een aantal tegenslagen zijn te voorkomen, elke ondernemer krijgt wel te maken met de bekende valkuilen en het is dan ook verstandig als je de bekende valkuilen ontwijkt. Tegenslagen zijn soms moeilijk te verwerken of het hoofd te bieden helemaal wanneer ze onverwachts zijn. Toch is de wijze waarop jij als ondernemer omgaat met deze tegenslagen bepalend voor het uiteindelijke succes van de onderneming.  Want succesvolle ondernemers zijn in staat om te gaan met tegenslagen en onverwachte situaties het hoofd te bieden. In je ondernemingsplan kan je al nadenken over tegenslagen of onverwachte situaties. Meer en meer pleiten mensen er voor dat in een ondernemingsplan ook aandacht wordt besteedt aan scenario planning. Bij scenario planning ga je juist kijken wat er mogelijk kan gebeuren ook al lijkt dit absoluut niet zeker en zoek je nu al naar manieren om deze situaties het hoofd te bieden: je houdt je onderneming wendbaar.

Fase 9 - Professionaliseren van het bedrijf

Maar jij als ondernemer hebt de startfase gehaald en je onderneming loopt. Dan sta je voor een vervolg keuze. Ga je groeien, moet je groeien en ben je in staat om te groeien? Veel ondernemers zijn slecht in staat om te groeien. De kwaliteiten die hen hebben geholpen het bedrijf te starten, staan in de weg op het moment dat ze willen groeien. De uitdaging is om professionalisering van het bedrijf hand in hand te laten gaan met de groei met het startende ondernemerschap. Dit gaat altijd met horten en stoten. De ondernemer zelf moet zich continue aanpassen. Zo ook zal het bedrijf zich moeten aanpassen aan de continu veranderende marktomstandigheden. Het is dus van essentieel belang voor de continuïteit van het bedrijf tijdig wordt nagedacht hoe de onderneming kan groeien en wat daar voor nodig is door de ondernemer.

Comments are closed.