Het belang van een ondernemingsplan

Het is bewezen dat ondernemers die een goed doordacht ondernemingsplan hebben geschreven betere resultaten bereiken. Door het schrijven van een ondernemingsplan wordt je als het ware gedwongen om goed stil te staan bij niet alleen het positieve scenario van het geweldige product of dienst die jij hebt bedacht, maar ook om goed stil te staan bij de mogelijke risico’s en obstakels die je zou kunnen tegenkomen. Kortom: bij het schrijven van een ondernemingsplan wordt je verplicht om echt onderzoek te doen naar verschillende zaken zoals je concurrenten, bedreigingen en kansen, naar de sterke en zwakke kanten van je product en of dienst. Daarnaast geeft het financiële plan dat onderdeel uitmaakt van je ondernemingsplan, je ook daadwerkelijk een goed inzicht in de verdiensten, de omzet die moet worden gegenereerd en de diverse kosten aspecten. Het ondernemingsplan geeft anderen duidelijk wat de gedachtes en ideeën zijn over de onderneming, het verschaft een goede indruk van de kennis van de onderneming en de ondernemer, de plan van aanpak en de haalbaarheid van het ondernemerschap.

Uit het ondernemingsplan blijkt of er goed is nagedacht over de onderneming, of de ideeën en gedachtes realistisch en haalbaar zijn. Al deze informatie is voor externe partijen belangrijk. Helemaal in het geval als deze externe partijen een keuze moeten maken om wel of niet te investeren in jouw onderneming. Een financier (bank of privaat) wil er zeker van zijn dat de ondernemer weet wat hij doet, en dat het geld ook daadwerkelijk weer wordt terugbetaald. Uiteraard is een ondernemingsplan geen garantie voor succes, maar dat is inherent aan het ondernemerschap.

Er is veel onderzoek gedaan naar de voordelen van het schrijven van een ondernemingsplan. Uit dit onderzoek komt naar voren dat door het schrijven van een ondernemingsplan de ondernemer als het ware wordt gedwongen om te kijken naar de haalbaarheid van zijn plan. Is de onderneming levensvatbaar, en wat is er voor nodig? Zijn de ideeën ook economisch realistisch en dus ook haalbaar?

Het kan zijn dat door het uitschrijven van een ondernemingsplan ideeën moeten worden aangepast. Want wellicht is de levensvatbaarheid niet zo een, twee, drie evident. Maar als je dan je business plan moet aanpassen, is dat dan eigenlijk wel de aanpassing die bij jou past? Of zijn de aanpassingen misschien wel niet wenselijk omdat ze bijvoorbeeld niet meer aansluiten bij de wensen of de ambities van de ondernemer.

Door het op schrift stellen van je hele gedachtegang en financiële cijfers wordt je gedwongen om te focussen. Waar liggen de sterke en de zwakke kanten? Waar kan het fout gaan? En hoe kan je voorkomen dat het fout gaat, of hoe kan je hier voortijdig op reageren en bijsturen? Daarnaast laat het ondernemingsplan ook zien wat er allemaal bij komt kijken en wellicht geeft je dat inzicht in het feit dat je hulp, externe hulp, nodig hebt Voor je website, SEO-optimalisatie, boekhoudkundig, sales, juridisch etc. Deze kosten zijn dan geen verrassingen meer en kan je verwerken in je financiële cijfers. Door deze up to date te houden kan je wel tot uitgaven over gaan of niet, afhankelijk van je omzet en je financiële buffers.

Maar bovenal is ondernemen vooral doen. Ondernemen betekent nu eenmaal het nemen van een bepaalde mate van economisch risico.  Of zoals de Europese Commissie het zo mooi verwoord “Ondernemerschap is de mentaliteit en het proces waarbij in een nieuwe of een bestaande organisatie economische activiteit wordt gecreëerd en ontwikkeld door het nemen van risico’s, creativiteit en/of innovatie te combineren met gezond beheer.

Ondernemer is dus er op uit gaan, innovatief zijn, enthousiast zijn en hard vechten voor dat wat je wilt bereiken. Een ondernemingsplan is geen garantie voor succes, maar het is zeker een heel belangrijk hulp- en sturingsmiddel en voor banken en investeerders een must.

Comments are closed.