4 belangrijke eisen ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is niet een heel boekwerk. Het is een beknopt document van maximaal ongeveer 25 pagina’s.  Het schrijven van een goed en degelijk ondernemingsplan betekent dat het kan aan tonen dat jouw ondernemingsplan:

  1. realistisch en haalbaar -> het is in overeenstemming met de praktijk en de werkelijkheid Een van de belangrijkste criteria voor de financiering van een nieuwe onderneming is de vraag of het basis idee überhaupt haalbaar is. De levensvatbaarheid van de onderneming moet blijken uit het ondernemingsplan. Bijna vijftig procent van de startende ondernemers start met kapitaal van de bank of private investeerders (crowdfunding). De bank en eventueel de externe investeerder wil het risico minimaliseren en stelt zich dus de noodzakelijk vraag of het idee/ bedrijf levensvatbaar is. Het waarborgen van continuïteit staat hier in beginsel centraal. De drie eisen, realiteitsgehalte, acceptatiegraad en haalbaarheid hangen nauw met elkaar samen. Zij versterken elkaar, namelijk hoe hoger het realiteitsgehalte, hoe groter de acceptatie door de omgeving, hoe groter de kans dat de uitvoering van het ondernemingsplan succesvol zal zijn.
  2. controleerbaar en juist  -> het plan en de gebruikte en versterkte informatie dient controleerbaar en juist te zijn maar ook vindbaar. Denk bijvoorbeeld aan beweringen, analyses, cijfers en berekening. Als de berekeningen niet kloppen of de cijfers, analyses of beweringen niet vindbaar komt het geheel niet betrouwbaar over. Daarom is het zo belangrijk dat je ondernemingsplan door middel van recente marktcijfers, analyses en onderzoeksresultaten wordt onderbouwd. Maak je keuzes, dat is helemaal prima maar zorg voor een duidelijke en sterke argumentatie.
  3. consistent en coherent -> zorg er daarnaast voor dat er absoluut geen tegenstrijdigheden in je ondernemingsplan voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat het een makkelijk leesbaar verhaal is. De lezer wordt aan de hand meegenomen in een consistent, compleet en coherent verhaal. Aan het einde van het plan moet alles duidelijk zijn en moet de lezer eigenlijk geen vragen hebben, maar juist enthousiast zijn geraakt en zin hebben in de investering! Voor alle eisen die aan een ondernemingsplan worden gesteld blijkt dat coherentie en consistentie het moeilijkste te bewerkstelligen is. Het vergt namelijk een helikopterview van de ondernemer. En juist deze helikopterview is juist zo belangrijk voor investeerders omdat daaruit jouw kunnen en expertise blijkt, en aangeeft dat je weet waarover je praat en je op ‘alles’ voorbereidt bent omdat je aan ‘alles’ hebt gedacht.
  4. compleet -> als laatste eis geldt compleetheid van het opgestelde plan. Zorg dat alle informatie aanwezig is, ook lijken sommige onderdelen misschien wat overbodig. Laat je adviseren en zorg dat je gewoon voldoet aan de eisen. Daarnaast worden alle facetten met een doel opgenomen, en lijken ze wellicht op het eerste gezicht niet allemaal even relevant maar je zal zien dat je er echt profijt van hebt.

Comments are closed.