Nakijken ondernemingsplan

Werkzaamheden

Nakijken ondernemingsplan

Heeft u al een ondernemingsplan opgesteld maar wilt u deze nog door een deskundige laten checken, dat kan dan uiteraard. Onze adviseurs beoordelen of uw ondernemingsplan aan alle vereisten voldoen. Daarnaast kijken wij of het ondernemingsplan geen tegenstrijdigheden bevat en of het ondernemingsplan compleet is. Ook beoordelen wij uw ondernemingsplan op haalbaarheid of levensvatbaarheid. Dat betekent dat we kritisch door uw ondernemingsplan heen lopen en we een beoordeling geven op basis van onze expertise en helikopterview. Daarmee geven we extra input, maar reiken we u ook handvaten aan die u kunt verwerken of waar u rekening mee kunt houden.

Het is altijd heel verstandig om meerdere mensen mee te laten kijken en mee te laten denken met uw ondernemingsplannen. Twee paar ogen zien meer dan een paar ogen. Daarnaast beschikken wij over veel kennis en informatie. Samen ben je sterker dan alleen. Samen beschik je over meer kennis en samen brainstormen brengt een ieder altijd verder. Wij vinden het dan ook altijd heel verstandig als mensen beslissen om het ondernemingsplan nog even door ons te laten checken. Het levert altijd nieuwe gezichtspunten op, altijd nieuw denkmateriaal.

Wilt u meer informatie over het laten nakijken van uw ondernemingsplan, of wilt u uw ondernemingsplan door een van onze adviseurs laten nakijken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in.

KOSTEN 

De prijs voor het reviewen van uw ondernemingsplan is € 279,--.

WERKKWIJZE
  1. Intakegesprek
  2. Opsturen ondernemingsplan door opdrachtgever
  3. Review ondernemingsplan
  4. Evaluatie ondernemingsplan door middel van track-changes en opmerkingen + beoordelingsformulier
  5. Afrondende sessie met opdrachtgever

Uiteraard kunnen wij onze werkwijze aanpassen aan uw wensen, mocht u dit prettiger vinden.