Compleet ondernemingsplan van A tot Z

Werkzaamheden

Compleet ondernemingsplan van A tot Z

Een ondernemingsplan geeft inzicht in de haalbaarheid van uw bedrijfsidee. In andere bewoording uit uw ondernemingsplan blijkt of de onderneming levensvatbaar is, niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn.

Een ondernemingsplan bestaat uit een tekstueel gedeelte waarin alle facetten aan bod komen die te maken hebben met u als ondernemer en het product of de dienst die u op de markt wil gaan brengen. Al deze informatie wordt verwerkt naar financiële cijfers en overzichten die gepresenteerd worden in het financiële plan. Het ondernemingsplan moet consistent, realistisch en haalbaar zijn. Daarbij is uiteraard een voorwaarde dat het financiële plan naadloos aansluit op het bedrijfsplan. Financiers (banken of particulieren) besluiten vaak op basis van het ondernemingsplan of ze u een lening willen verschaffen of niet. Het loont dus om er de nodige tijd en energie in te steken!

Niet iedereen kan een overtuigend businessplan schrijven. Bij veel ondernemers zit alle kennis in het hoofd, maar hebben zij moeite om deze kennis op papier te zetten. Tijdgebrek of expertise kan daarbij ook een rol spelen. Voor ons is het schrijven van ondernemingsplannen dagelijkse kost. Wij weten precies hoe je je bedrijfsplan moet presenteren, welke onderwerpen moeten worden behandeld. En we zorgen ervoor dat alle informatie juist is, klopt en op elkaar is afgestemd.

Kosten

Wij hanteren een standaard werkwijze wanneer wij een ondernemingsplan voor uw onderneming maken. Mocht u echter een andere manier van werken prettiger vinden, dan kan dat uiteraard altijd.

Voor het maken van een compleet business plan hanteren wij een vast tarief van € 895,--. Dit tarief is exclusief BTW. U kunt als ondernemer deze kosten aftrekken. Mocht u nog niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel dan kunt u deze kosten in een later stadium aftrekken als voorbereidingskosten.

Onze werkwijze

Kennismakingsgesprek:
We starten het traject door een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we uw situatie, uw ideeën, het concept, en de financiën etc. 

Vragenlijst:
Middels een vragenlijst die wij u toesturen wordt aan u gevraagd zo helder en volledig mogelijk de ins & outs van uw onderneming in kaart te brengen. Het is belangrijk dat u alle informatie doorgeeft die van belang is. Dit kan uiteraard ook door het toezenden van documenten. Het is uw onderneming, uw paradepaartje. En dus is het belangrijk dat wij hier een zo goed mogelijk beeld van hebben om zo uw ondernemingsplan sterk en uniek te maken.

Schrijven van het plan:
Na het doornemen van alle informatie stellen wij een concept business plan op. We filteren de ontvangen informatie, stemmen de informatie op elkaar af. Ontbrekende informatie wordt door ons zo aangevuld door het raadplagen van onderzoeksrapporten, het opzoeken van statistische gegevens en toevoegen van branche gerelateerde informatie.

Concept rapport:
U ontvang van ons het concept rapport . U heeft dan de mogelijkheid om zowel telefonisch als schriftelijk aan te geven wat u eventueel wenst te wijzigingen. Ook kunnen wij in dit rapport nog aangeven waar wij denken dat het rapport verbetert kan worden om de kwaliteit te waarborgen die nodig is.

Definitief rapport:
Wij verwerken uw opmerkingen, zetten alle puntjes op de i en maken het rapport definitief.

Wilt u meer informatie over het laten opstellen van een ondernemingsplan, of wilt u uw ondernemingsplan door een van onze adviseurs laten opstellen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in.

Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan en hoe komt een goed onderbouwd ondernemingsplan tot stand?

De ondernemer en de onderneming:
Externe partijen, bijvoorbeeld financiers, willen graag weten met wie ze zaken doen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de personalia van de ondernemer, de eigenschappen van de ondernemer maar ook de werkervaring, gevolgde opleidingen en de privé situatie. Daarnaast wil de bank uiteraard weten in welke branche u zich wil gaan begeven, welk product of welke dienst u wil gaan verschaffen en een uitleg over de behoefte waarin het product of dienst zal voorzien.

De markt
Na de uitleg over u en uw product of dienst wordt er ingezoomd op de markt. Welke markt of niche markt wilt u gaan betreden. Zijn er mogelijke toetredings barrières, wat is het werkgebied de grootte van de markt, wat zijn de kenmerken? Maar ook wordt hier nader uitgelegd wie uw klant is, waar deze klanten behoefte aan hebben, waar en hoe u uw klanten vindt? Uiteraard is het ook belangrijk aan te geven hoeveel potentiële klanten er zijn in het werkgebied en hoe u de klanten gaat benaderen. De concurrentie komt hier ook aan bod. Is er veel of weinig concurrentie? Waarin verschilt u ten opzicht van uw concurrentie en op welke manieren? Wat zijn de markttrends? Wat is de prijs van uw product en dienst? Hoe creëert u die extra waarde, op welke manier?

Al deze aspecten komen aan bod door het uitvoeren van een marktonderzoek, het consulteren van statistieken en branche/product gerelateerde onderzoeken en prognoses.

Financiële overzichten
Naast het tekstuele gedeelte van het ondernemingsplan vormt het financiële gedeelte het complementerende geheel. Hieruit blijkt wat de kosten zijn, met welke kosten je rekening dient te worden gehouden, bijvoorbeeld aan inkoop kosten, huurkosten, software, website, marketingkosten, abonnement, personeel of andere partners waarmee wordt samen gewerkt.

De financiële overzichten hebben betrekking op de antwoorden op vragen als:

Hoeveel klanten of inkomsten denkt u per maand te kunnen genereren en hoe ziet de prognose van de inkomsten er uit na 3, 6, 12 maanden en na 2 en 3 jaar? Wat zijn de minimum inkomsten die u per maand moet genereren om de kosten te dekken? Wat is de onderverdeling in de vaste en de variabele kosten? Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de inkomsten? En hoe is het verloop? Zijn er investeringen nodig en hoeveel kosten deze investeringen? Is er voldoende ruimte om de rente en de aflossing te betalen van de lening die wordt aangevraagd?

Het antwoord op al deze vragen komen samen in de volgende financiële overzichten: liquiditeitsprognose, exploitatieprognose, investeringsprognose en de beginbalans.

Solvabiliteit
Indien u een financiering nodig heeft dan zal de bank kijken naar de solvabiliteit. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen (dat wat u zelf heeft ingebracht) en dat wat de bank of andere externe partijen in hebben gebracht of in moeten brengen. Is er helemaal geen eigen vermogen aanwezig dan betekent dat dat er geen financiële buffer is om tegenvallers of tegenvallende periodes op te vangen. Dat kan voor een bank risicovol zijn. Bij startende ondernemers is de solvabiliteit niet altijd maatgevend. Het is uiteindelijk een combinatie van het idee, het plan, de kans van slagen waar een bank naar kijkt bij de keuze om een financiering te verstrekken.